Kurs: Kurs wstępu do programowania KONKURS

Lekcja: REGULAMIN

KONKURSY dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w ramach Projektu Informatyka Specjalnością Młodych Polaków

Czas trwania KONKURSÓW: 01.03.2017 – 15.06.2017

ZASADY:

1. Są to dwa indywidualne KONKURSY dla uczniów ponadgimnazjalnych, polegające na gromadzeniu punktów za rozwiązanie zadań w kursach on-line umieszczonych na portalu  main2.edu.pl. I KONKURS dotyczy KURSU WSTĘPU DO PROGRAMOWANIA. II KONKURS dotyczy KURSU PODSTAW ALGORYTMIKI.

2. Nagrody i wyróżnienia wyślemy do wskazanych szkół.

3. Aby wziąć udział w KONKURSACH trzeba być uczestnikiem projektuISMPol i zaznaczyć odpowiednie pole w Formularzu rejestracyjnym (osoby spoza Projektu nie będą uwzględnione w rankingu). Czas na dołączenie do KONKURSÓW - do 12 marca(godz. 20:00). Uczestników Olimpiady Informatycznej prosimy, by dali szansę swoim rozwijającym się dopiero kolegom i nie partycypowali w KONKURSACH.

4. Do Finału zakwalifikują się osoby, które zbiorą najwięcej punktów ze wszystkich lekcji łącznie z wybranego kursu. Za każdą lekcję można otrzymać maksymalnie tyle punktów, ile jest w niej zadań; dobre rozwiązanie daje 1 pkt, złe rozwiązanie daje 0 pkt.

5. Można wziąć udział w obydwóch KONKURSACH, ale doradzamy skupienie się na jednym kursie, który jest bardziej dopasowany do Twojego poziomu programowania.

6. Wszystkie rozwiązania w dotychczas trwających kursach można zgłosić do KONKURSÓW, respektując terminy podane niżej w punkcie 10.

7. Do każdego zadania można podejść 15 - krotnie, przy czym liczy się wynik z ostatniej próby (ilość podjętych prób nie ma wpływu na ranking).

8. Na bieżąco można sprawdzać swoje miejsce w rankingu, co daje okazję do obserwacji, jak każde poprawnie rozwiązane zadanie, złożone przed upływem określonego terminu, przybliża Cię do czołówki.

9. Wszystkie lekcje dostępne są od 1 marca 2017 od godz. 00:00 i już wtedy można zdobywać punkty z zadań we wszystkich lekcjach.

10. Terminy zgłaszania rozwiązań do kolejnych lekcji ustalone są wg schematu: lekcje o numerach nieparzystych – niedziele godz. 20:00, lekcje o numerach parzystych – czwartki godz. 20:00:

1 lekcja – 12 marca 2017
2 lekcja – 23 marca 2017
3 lekcja – 2 kwietnia 2017
4 lekcja – 13 kwietnia 2017
5 lekcja – 23 kwietnia 2017
6 lekcja – 4 maja 2017
7 lekcja – 14 maja 2017
8 lekcja – 25 maja 2017
9 lekcja – 4 czerwca 2017
10 lekcja – 15 czerwca 2017

11. Oficjalne ogłoszenie wstępnych wyników nastąpi 16 czerwca 2017.

12. Finał on-line odbędzie się 17 czerwca 2017 o godz. 10:00. Do Finału zostaną zaproszone osoby, które uzyskają w Kursie wstępu do programowania min. 30 pkt, a w Kursie podstaw algorytmiki 16 pkt. Przewidujemy, że Finał odbędzie się w warunkach kontrolowanej samodzielności.

13. Jeśli nikt nie osiągnie wyżej wskazanego progu punktowego, wygrywają osoby z najwyższą punktacją, a tablety otrzymają tylko 3 osoby wylosowane z puli zwycięzców.

Nagrody:

I stopnia – tablety oraz dyplomy I stopnia

II stopnia  - gadżety  oraz dyplomy II stopnia

III stopnia  - dyplomy ukończenia kursu dla osób, które w Kursie   wstępu do programowania rozwiążą poprawnie 22 zadania a w Kursie podstaw algorytmiki 11 zadań.

IV stopnia – dyplomy uczestnictwa w kursie dla osób, które w Kursie wstępu do programowania rozwiążą poprawnie 11 zadań a w Kursie podstaw algorytmiki 6 zadań.

Wszystkie dyplomy będą podpisane przez Instytut Informatyki Uniwersytetu Warszawskiego, przewodniczącego Olimpiady Informatycznej prof. dr. hab. Krzysztofa Diksa i koordynatora projektu Informatyka Specjalnością Młodych Polaków.

Powodzenia!